Physical folder TT tt3_försvaret_fältmanöver_1973

Physical folder TT tt3_försvaret_fältmanöver_1973
Show:
Sort By:

Kapten Stig Nordic Hill och löjtnant Arne Månsson chef brigad bekämpa kommandobuss. / Fältmanöver

Två gubbar med telefon och karta i interiör. Kapten Stig Nordenkull och löjtnant Arne Månsson i brig..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Fätmanöver Norrköping / Fältmanöver

Manovern vid NorrkkopingSjukvardsgruppen tar hand om en skadad varsoga blivit skadat.l emarinlakare ..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Fätmanöver i Skåne / Fältmanöver

Dr. P. O. Wieland (t. v.) och kapten Ove Hartlow vid den anläggning som gör sjövatten drickbart. MAL..

$17.90

Vinter fält övning, soldater får anpassa sig i snöterrängen / Fältmanöver

Soldaterna har det slitigt värre i snömodden. - Furir Stig Peterson, Nässjö, ställföreträdande försv..

$17.90

Fältmanöver med häst / Fältmanöver

Värnpliktige Hildingsson från 12 i Karlstad klappar om sin häst efter ankomsten till det lapp- länds..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Marin krigsövning / Fältmanöver

En mina går i sjön från MS Uman. Civila båtar i mintjanst experiment HÄRNOSAND (de medarbetare). Ske..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Sergeant Carl-Ulrik von Essen hjälper Erik Björklund att komma loss ur gyttjan. / Fältmanöver

Gyttjan är en av rörlighetens fiender. Här hjälper sergeant Carl-Ulrik von Essen mc-ordonnansen Erik..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Fältmanöver / Fältmanöver

Var motoriserade arme beroende av att ha reparations verkstader med sig och de maste vara lika rorli..

$17.90

Strategisk omgruppering av terrängen. / Fältmanöver

En manöver innebär inte bara strategiska omgrupperingar i terrängen, ett evigt väntande på något som..

$17.90

En av flottans män på Jagaren Gävle klädd i branmundering av senaste modell 1959 / Fältmanöver

En av flottans män på Jagaren Gävle klädd i branmundering av senaste modell. Han ska bekämpa bränder..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Värnpliktig soldat i telefon stolpe avlyssnar fiendens telefonsamtal vid fältmanöver / Fältmanöver

Man och försvarsområdet. Precis som värnpliktiga Dent Dahlström "från Tranås • H63 klättrade en tele..

$17.90

/ Fältmanöver

Chefen för en av pansarbataljonerna, major Nils Annerstedt. / Fältmanöver 1973..

$17.90

Generallöjtnant Bonde talar med praktiken ledare General Björk. / Fältmanöver

Generallöjtnant Bonde (t, v.) talar med övningsledaren generalmajor Björk. Mellan dem ses överstelöj..

$17.90

Två soldater på väg till natten marschera. / Fältmanöver

Lars Johansson, Västerås, (t. v.) och Ingemar Wittrock, Karls- krona, röjer en ny väg i sörmlandssko..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

/ Fältmanöver

Dr BertiL IlleLén och fäLtLä.karen Iiugo Forsgren titter påvattenprover / Fältmanöver 1973..

$17.90

Försvarets fältmanöver, slättbygd förvandlas till flygbas och ammunitions förråd / Fältmanöver

Försvaret fältmanöver. Fredlig slättbygd förvandlas snabbt till krigisk flygbas. Korpral Bengt Eklun..

$17.90

/ Fältmanöver

Två soldater har sökt skydd för fiendeelden, beredda att bekämpa stridsvagnar med sitt 8,4 cm granat..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

/ Fältmanöver

Dr:Nils westin sthlm ar bat. lakare och har i en veckas tid bott i talt tillsammans med / Fältmanöve..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Manöver i Västergötland. Kapten Jan Smedler orienterar kung Gustaf VI Adolf vid I 15 i Borås. / Fältmanöver

Manöver i Västergötland. Kapten Jan Smedler orienterar kung Gustaf VI Adolf vid I 15 i Borås. / Fält..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

En 15 cm kustartillerikanon. / Fältmanöver

En 15 cm kustartillerikanon (rörlig4) maskerad i stållning / Fältmanöver 1973..

$17.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$17.90

"Om bilarna inte kör för fort beats du känner bara lite" / Fältmanöver

Dalkarl....(Forts. fr. Sid. 3 "Om bilarna inte kör för fort slår man sig bara lite grann" TrÖtta dal..

$17.90

Major General Malcolm Murray och överstelöjtnant Atos Gordh studerar motion områdeskartan. / Fältmanöver

Generalmajor Malcolm Murray och överstelöjtnant Atos Gordh studerar övningsområdets karta. HAMMARSTR..

$17.90