Physical folder TT tt3_försvaret_fältmanöver_1973

Physical folder TT tt3_försvaret_fältmanöver_1973
Show:
Sort By:

String in Linköping In motorlekyionssalen teach o- Sergeant Evert Thyrén Rolf Englund and Lars Thylen Art Almblad

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Närkeskriget. V:e milos fälttjänstövning / Fältmanöver

En trio skåningar rastar sig och Sina hästar i en skogsbacke under Närkeskriget., Fr. v. Bengt Magnu..

$16.90

Föltövning

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Östgötamanövern / Fältmanöver

Nils Jönsson från Landskrona på post vid en observationskikare. / Fältmanöver 1973..

$16.90

/ Fältmanöver

Varnpliktige Dan Andersson, som deltog i den stora civilförsvarsövningen i Norrköping, tillbringade ..

$16.90

Telexstation för Signalregementet. / Fältmanöver

Göran Linder, Uppsala, och Hans Sköld, Solna, i en telexstation vid en högre stab, upprättad av Sign..

$16.90

Svea ingenjörkår's soldater bär järnbalkar för en bro. / Fältmanöver

Arméförberedelser på Ing. 1.Soldaterna bära fram järnbalkarna till en bro.Svea ingenjörkår (Ing 1) v..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Larmet har gått, soldat snabbt på plats. / Fältmanöver

Larm har gått och undan går det också för Berndt Nilsson att komma till sin plats. / Fältmanöver 197..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Trängen i Linköping. / Fältmanöver

Trängen i Linköping.Ö-furir Evert Thyrén i mitten visar upp ochundervisar Rolf Englund och Lars Tkyl..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Fältmanöver flyg / Fältmanöver

Norska härens chef, generallöjtnant Paal Frisvold, tillsammans med generalmajor Malcolm Murray i hel..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Kustinvasionsförsvar förbereda sig för ett intensivt samarbete. / Fältmanöver

Kustjäkarna stormar i land på Stora Bornö för att rensa ön från de fientliga styrkorna. GULLMARSFJOR..

$16.90

/ Fältmanöver

En lyckad luftlandsättning under den stora västgötamanövern. / Fältmanöver 1973..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

En 15 cm kustartillerikanon. / Fältmanöver

En 15 cm kustartillerikanon (rörlig4) maskerad i stållning / Fältmanöver 1973..

$16.90

"Om bilarna inte kör för fort beats du känner bara lite" / Fältmanöver

Dalkarl....(Forts. fr. Sid. 3 "Om bilarna inte kör för fort slår man sig bara lite grann" TrÖtta dal..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

En militär fordons verkstad "krigs-sjukhuset" för allt som rullar på hjul. / Fältmanöver

Korpral Percy Dahlman tar emot ett par motorcykelbatterier som ordonnansen Lars Andersson kommit med..

$16.90

Fingerade radioaktiv övning / Fältmanöver

Lennart Blad, Bokenäs, konstaterar med tillhjälp av en dosimeter hur stort det radioaktiva nedfallet..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Vinterfältövning under kamouflageduk laddas en Haubits / Fältmanöver

Under kamouflageduken laddar servisen vid en haubits. Batteriet var stridsberett på en timme, efter ..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

SkadeområdesbefälhavarenPaul Andersson får rapporter om skadornas omfattning av en radio- patrull. / Fältmanöver

Skadeområdesbefälhavaren arkitekt Paul Andersson får rapporter om skadornas omfattning av en radio- ..

$16.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$16.90

Fordonsreparation under fältmanöver / Fältmanöver

BOLLNÄS (SvD:s utsände medarbetare) Svenska armén kan inte under några, omstän- digheter nå ens en t..

$16.90

Major General Malcolm Murray och överstelöjtnant Atos Gordh studerar motion områdeskartan. / Fältmanöver

Generalmajor Malcolm Murray och överstelöjtnant Atos Gordh studerar övningsområdets karta. HAMMARSTR..

$16.90