Physical folder TT tt3_försvaret_fältmanöver_1973

Physical folder TT tt3_försvaret_fältmanöver_1973
Show:
Sort By:

String in Linköping In motorlekyionssalen teach o- Sergeant Evert Thyrén Rolf Englund and Lars Thylen Art Almblad

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Trängen i Linköping. / Fältmanöver

Trängen i Linköping.Ö-furir Evert Thyrén i mitten visar upp ochundervisar Rolf Englund och Lars Tkyl..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Fältmanöver flyg / Fältmanöver

Norska härens chef, generallöjtnant Paal Frisvold, tillsammans med generalmajor Malcolm Murray i hel..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Larmet har gått, soldat snabbt på plats. / Fältmanöver

Larm har gått och undan går det också för Berndt Nilsson att komma till sin plats. / Fältmanöver 197..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Svea ingenjörkår's soldater bär järnbalkar för en bro. / Fältmanöver

Arméförberedelser på Ing. 1.Soldaterna bära fram järnbalkarna till en bro.Svea ingenjörkår (Ing 1) v..

$19.90

/ Fältmanöver

Varnpliktige Dan Andersson, som deltog i den stora civilförsvarsövningen i Norrköping, tillbringade ..

$19.90

Telexstation för Signalregementet. / Fältmanöver

Göran Linder, Uppsala, och Hans Sköld, Solna, i en telexstation vid en högre stab, upprättad av Sign..

$19.90

Föltövning

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Östgötamanövern / Fältmanöver

Nils Jönsson från Landskrona på post vid en observationskikare. / Fältmanöver 1973..

$19.90

Närkeskriget. V:e milos fälttjänstövning / Fältmanöver

En trio skåningar rastar sig och Sina hästar i en skogsbacke under Närkeskriget., Fr. v. Bengt Magnu..

$19.90

En militär fordons verkstad "krigs-sjukhuset" för allt som rullar på hjul. / Fältmanöver

Korpral Percy Dahlman tar emot ett par motorcykelbatterier som ordonnansen Lars Andersson kommit med..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Fingerade radioaktiv övning / Fältmanöver

Lennart Blad, Bokenäs, konstaterar med tillhjälp av en dosimeter hur stort det radioaktiva nedfallet..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Sergeant Carl-Ulrik von Essen hjälper Erik Björklund att komma loss ur gyttjan. / Fältmanöver

Gyttjan är en av rörlighetens fiender. Här hjälper sergeant Carl-Ulrik von Essen mc-ordonnansen Erik..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90

Värnpliktig soldat i telefon stolpe avlyssnar fiendens telefonsamtal vid fältmanöver / Fältmanöver

Man och försvarsområdet. Precis som värnpliktiga Dent Dahlström "från Tranås • H63 klättrade en tele..

$19.90

Strategisk omgruppering av terrängen. / Fältmanöver

En manöver innebär inte bara strategiska omgrupperingar i terrängen, ett evigt väntande på något som..

$19.90

Fältmanöver / Fältmanöver

Var motoriserade arme beroende av att ha reparations verkstader med sig och de maste vara lika rorli..

$19.90

/ Fältmanöver

Chefen för en av pansarbataljonerna, major Nils Annerstedt. / Fältmanöver 1973..

$19.90

En av flottans män på Jagaren Gävle klädd i branmundering av senaste modell 1959 / Fältmanöver

En av flottans män på Jagaren Gävle klädd i branmundering av senaste modell. Han ska bekämpa bränder..

$19.90

Två soldater på väg till natten marschera. / Fältmanöver

Lars Johansson, Västerås, (t. v.) och Ingemar Wittrock, Karls- krona, röjer en ny väg i sörmlandssko..

$19.90

Generallöjtnant Bonde talar med praktiken ledare General Björk. / Fältmanöver

Generallöjtnant Bonde (t, v.) talar med övningsledaren generalmajor Björk. Mellan dem ses överstelöj..

$19.90

Fätmanöver Norrköping / Fältmanöver

Manovern vid NorrkkopingSjukvardsgruppen tar hand om en skadad varsoga blivit skadat.l emarinlakare ..

$19.90

Kapten Stig Nordic Hill och löjtnant Arne Månsson chef brigad bekämpa kommandobuss. / Fältmanöver

Två gubbar med telefon och karta i interiör. Kapten Stig Nordenkull och löjtnant Arne Månsson i brig..

$19.90

Field maneuver 1973

Field maneuver 1973 Swedish defense, maneuver, Sweden, army, Swedish army, Vintage, Black and white,..

$19.90