Menu
Your Cart

Kadett Sven Erik Johansson dansar med Catrine Ekgren på kadettbal på Karlsbergs Slott / Karlbergs krigsskola

Kadett Sven Erik Johansson dansar med Catrine Ekgren på kadettbal på Karlsbergs Slott / Karlbergs krigsskola
Kadett Sven Erik Johansson dansar med Catrine Ekgren på kadettbal på Karlsbergs Slott / Karlbergs krigsskola
Front
Kadett Sven Erik Johansson dansar med Catrine Ekgren på kadettbal på Karlsbergs Slott / Karlbergs krigsskola
Back
Kadett Sven Erik Johansson dansar med Catrine Ekgren på kadettbal på Karlsbergs Slott / Karlbergs krigsskola
Kadett Sven Erik Johansson dansar med Catrine Ekgren på kadettbal på Karlsbergs Slott / Karlbergs krigsskola
$19.90
  • SKU : SCAN-TT-00549264

Description

Bild-l'a inf. 1 6 JAN 1966 Kadett Sven Erik Johansson dansar med Catrine Ekgren. I bakgrunden blåser Sven Doglas för kadett Bengt-Åke Sandin och Lisbeth Edebring. V intriger kadettbal på Karlberø Med den vanliga gamla ståt tog Iördagskvällen första kadettbal rum på Karlbergs slott. 26 () personer deltog. Det började med middag på vil- ken chef för armén, generallöjt- nant Curt Göransson och hans fru var hedersgäster. Bland andra inbjudna gäster sågs strängar inspektör överste Fritz Bruzelius med sin fru, chef för Civil Engineering Corps, överste och professor Torsten Åström, chef för Gotland artille- Rikar, överste T. Deutgen med sin fru och nytillträdd chef för Älvs- s regemente, överste Sigurd Ahnfeldt med fru. Finland fönsvars- makt representeras av landets mineral litärattaché överstelöjtnant O. Lyyti- tion och löjtnanten och Mrs. J. Hägglund från kadett skola i Sandhamn, inklusive fem kadetter. Vissa civila hade också bjudits in. Eco Nomie studenter M. Wiman och J. Romson representerade t. Ex. Stockholm studenternas centralorganisation. En andra bal ges nästa lördag, när ÖB Torsten Rapp som hedersgäst. / Karlbergs krigsskola 1955 Militärhögskolan Karlberg (MHS K), tidigare Krigsskolan Karlberg, Kungliga Krigsskolan respektive Kungliga Krigsakademien, är en av Försvarsmaktens två skolor som bedriver grundläggande officersutbildning (den andra är Militärhögskolan Halmstad). Skolan är förlagd till Karlbergs slott i Solna, Stockholms län.
Photograph details
Date January 15,1966
SizeText 9.4" x 7.1"
Year 1966
Month January

IMPORTANT! WHEN BUYING FROM US:

All the original pictures are sold without watermarks.

All our photographs are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - not reprints or digital prints.

SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the pictures will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the pictures.

Since the photos are real press photographs they may have scratches, lines or other signs which just underlie the authenticity of the original photo.

What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these photos have a story to tell and come from a reliable source.

Copyright

By purchasing a photo from IMSPIX Images, copyright does not transfer. We are selling these photos as collectibles only and no copyright is implied.

SAFE SHOPPING - we sell to clients all over the world and each package is safely prepared and shipped in hardboard envelopes.