Bellman house in Urvädersgränd - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02478335

Price:
Sale price$29.90

Description

The house Carl Michael Bellman wrote Fredman's epistles, the small for the 18th century building.

Dimensions: 24.1 x 18 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02478335

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

Weanolsgpnd PhEleh Urvädersgränd 3 Huset Carl Michael Bellman skrev Fredmans epistlar, den lilla ty 1700-talsbyggningen Urväders- gränd 3 på Söder, kommer med all sannolikhet att bevaras åt eftervärl- den i sitt ursprungliga skick. Dr Gun- nar Bolins föredrag inför Bellmans- för omkring ett år sedan har burit rik frukt, och sällskapet har med energi verkat för planens reali serande. Den har mött stor förståelse hos stadens myndigheter, och stads- har ställt sig mycket Innan myndighe- beslut föreligger ämnar man inte detali utforma förslaget, men sällskapets mening är att så pietets fullt som möjligt låta restaurera den celebra bvggnaden. Huruvida den skall inredas till museum eller bli bostad åt om Bellmansforskningen för- tjänt person ligger ännu i vida fältet. där piska sällskapet planenämnder välvillig t planen. ternas någon

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed