ITALY Agriculture - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02805515

Price:
Sale price$24.90

Description

Billions create huge production Through terracing and tree planting, we seek to stop soil erosion in Calabria.

Dimensions: 21.8 x 13.4 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02805515

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

IHalien: Landleuk Miljarder skapar enorm produktion Genom terrassering och trädplantering söker man stoppa jorderosionen i Calabrien. Många och märkliga tang gânger så mânga personbilar. har skett i Syditalien under de senaste tic åren. Jordbrukets det är lätt att mångdubbla 550 000 hektar mnark har bladets utsände medarbetare avkastning har ökat med d y- obetydligheter, men siffrorna konstbevattnats vilket betyder Tom Selander i en rapport på ga 30 procent och industrip o- speglar ändå en iögonenfallan- duktionen med 70. Det oalas nu tre gåiger så mycket to- mater sora för tio år sed in, tillverkas yra gånger så myc- ket cement och finns em åt. Nära 12 miljarder har in- vesterats i olika projekt. Hu- fyllda av en obegränsad fram- Litet lurar väl statistiken, ty vudparten berör jordbruket. tidstro, skriver Svenska Dag- att den odlade arealen i sö- sidan 5. Man kan förstå dem dern tredubblats. Därutöver har två miljoner hektar sump- marker och snårbevuxná he- de expansion. Det är miljardinjektioner av Cassa per il Mezzogiorno som satt ekonomien i rörelse upp- när man genomkorsar Sydita- lien på nytt efter fyra år, fort- sätter han. Det slår en hur ofta man möter ett helt förändrat landskap. dar förbättrats på annat sätt. De flesta av Cassans män är Svenska Dagbladets Bild-Arkiv Inf 8 /7 19 Co

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed