Nuclear weapons - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02585078

Price:
Sale price$24.90

Description

This Nuclear Weapon or Food Prestige is an overly complicated concept. synonymous with the assertion of our nations

Dimensions: 14.7 x 22.3 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02585078

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

Efter kärnprovet: PETZ Gandhiförbund Int JUNI 74 protesterar KUCHER 706121 i New Delhi SJ NEW DELHI En inflytelserik organisation i Gandhis anda har riktat häfti- ga angrepp mot det indiska kärnprovet. I ett brev som publicerades i tidningarna här, betecknade Gandhis fredsstif- telse den underiordiska kärn- explosion som ägde rum här den 18 maj som "ett grymt skämt med detta lands folk". Det var ovanligt såtillvida som större delen av pressen och oppositionspolitikerna har be- tecknat provet som ett viktigt vetenskapligt genombrott. I ett brev som publicerades i de flesta engelskspråkiga tid- ningarna här, sadefredsstiftel- sens sekreterare, Radha Krish- (N.Y.Times) hela är ett grymt skämt med detta lands folk-som fortfa- rande väntar på den dag då de kan vara säkra på två mål om dagen, två små tygstyeken för att dölja sin blygd och ett ran- kigt tak över huvudet. Han tillade: "Hur energiskt man än förnekar detta, tycks huvudändamålet med prov ha varit återvinnande av förlorad prestige och ett upp- stöttande av den allt sämre moralen i landet. detta Kärnvapen eller mat Prestige är ett alltför in- vecklat begrepp. Är prestige inte synonymt med hävdandet av våra nati na: inte hehöva hela vårt f Bvell agnar O denna "Rarnladdning för fredliga indamil" hade fällts från luften, skulle den ha nella återu 01.Ja Atomprov i Indien: Bilden tagen någon sekund efter det att kärnlad att skapa v ner mellan dödat 100 000 och skadat många tusen. Det mäniskor detonerat i Rajastan-öknen. KXICHERAL

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed