Old Pictures. - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02843308

Price:
Sale price$24.90

Description

Old Pictures.

Dimensions: 18.2 x 23.8 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02843308

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

/121939 7 fice bygn Ale Radine uulace ni vaeitro Flinka flickor i byggtagen. En radiofabrik i förminskad skala sat- te på tisdagen i gång i N. K:s visnings- våning tre trappor upp i det stora af- färshuset. Folkmyllret var betydande, men det är ju inte heller varje dag man får vara med om att beställa sin apparat i lucka 1 och hämta den fär- dig i lucka 20. Sammansättningens olika skeden får kunden följa på sam- ma gång. Det är Centrumradio, som svarar för denna kombination av verk- stad, utställning och kundtjänst. Till- verkningen gäller en ny form av hög- talare, en s. k. kammarradio med tre rör och fast inställning på lokalsta- tionen. En begränsad, numrerad upp- laga tillverkas, Nummer 1 i apparat- ordningen har överlämnats till prinses- san Margaretha på Haga. väl hoppas, att de små knubbiga fing- rarna drillas att sköta ratten så att den kungliga friden på Haga inte rub bas. Man får

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed