Paratroopers during ground approaching - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02451380

Price:
Sale price$29.90

Description

3,000 feet and fall freely for at least 30 seconds.

Dimensions: 30.4 x 20 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02451380

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

Fallskashoppuine Fligg -Ja, då lyfter vi, ropar pi- loten Gunnar Oveström över det stegrande motor- ljudet. Det ilar till i magen och jag tänker: ingen återvän- do. Om en stund skall jag slänga mig ut på 3 000 meters höjd och falla fritt i minst 30 sekunder. Utan att ens ha en egen fall- skärm. Idén är Boo Östbergs. Det är han som sitter bakom mig i den trånga lila Cessnan. Han är en erfaren hoppare och chefsinstruktör från Småland som nu lanserar den se- naste flugan från USA; tandem- hoppning. -Du behöver inte kunna eller göra någonting, det är bara att hänga med, har han försäkrat per telefon. Nu sitter jag fasthakad i hans se- le med fyra krokar vid axlar och höfter för att fă áka snålskjuts med hans skärm. På något sätt verkade reportageuppslaget mycket bättre för några dagar sedan även om kol- leger stirrade klentroget och undra- de om jag möjligen fick uppdraget den 1 april. Fasthakad med ett par krokar i Boo Ostbergs sele tandemhoppar vi med samma skärm. Vi styr gemensamt genom att dra i rem- marna vi håller i. En svindlande känsla även om marken närmar sig orovöckande snabbt Srenski Press Ralambavagan 7, 105 17 Stockhoim Tel. 13 52 401 32 41 1358 5 Tetex 17 0aeloe id -8 Denne bild r ei anvesitus eller onvcados far annon puberi Pressh Sverenskom c Sonsk ra ut Sr vid varja publicering. PT anges. Urebliven by-line medfor Vd redovisning skali bildkod angos Foto SVENSKA DAGBLADET Copyright 1987 -04- 04 Vid pu

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed