Professor Nial Håkan - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02593418

Price:
Sale price$24.90

Description

University Rector Håkan Nial: greater freedom in using the resources made available by the state authorities.

Dimensions: 18 x 24.1 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02593418

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

SuPoki Universitetsrektor Håkan Nial: större friheti användning av de resurser som statsmak- terna ställer till förfogande. Universitetet bör få L. ett stort och måndagsstilla rum i "Spökslottet" vid Drottning- gatan i Stockholm sitter univer- sitetsrektor Håkan Nial och tit tar på Postbankens moderna fa- sad på andra sidan gatan. Så där skulle väl det nya universitetet ha sett ut också, om vi byggt det här inne i ciy, sä- ger han. Det låter som en suck av lättnad, men riktigt säker kan man inte vara. Professor Nial är inte den svalla i ord och gester och att intervjua honom är att ständigt befinna sig ute på djupt vatten. Kanske berodde det på det specifika ämnet: Professorn av går som rektor för universitetet nu i sommar. Eftersom han up- penbarligen fortfarande är i sin fulla kraft, blickar han ogärna bakât och frågor om privat- livet får den lärde juristprofes- sorn att vrida sig plågat karm- stolen. Men han svarar till slut, om också kortfattat: I låter känslorna som

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed