Subject teacher Stig Nilsson is the proponent of the Aid Center in Tyresö. - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02335912

Price:
Sale price$29.90

Description

Entertainment on television, humor, television.

Dimensions: 17.7 x 23.8 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02335912

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

TV-undervisning
Många gånger kan det kännas skönt för den en-
skilda kommunen att den centrala planeringen och
anvisningarna finns. Atminstone upplever många
tjänstemän och andra anställda i kommunerna att
det är en
trygghet att veta vad man kan kräva när
det gäller resursfördelning.
Tyresö kommun som litbr
sydöst om Stockholm är eniln
pansiv förortskommun meche
28 000 invånare. De flesta ng
flyttat in under 60-talet om
många har barn. I själva ve
är Tyresö Sveriges barnrihab
kommun, vilket betydervår
starkt tryck på skolor ink
barntillsynsinstitutioner. ågr
I dag har man 15 dagv.
och planerar två nybyggeink
året. Men kön med barågo
daghemsplatserna är lång 1
långt ifrån alla får platsunn
många kan barntillsynsfings
lösas med en kommunaltr c
dagbarnvatruk
r fr
DET
ventionerad
dagmamma.
Men kvoten för att konno
Amneslärare Stig Nilsson är föreståndare för Hjälpmedelscentralen i Tyresö
Här ses han bland en del av den AV-utrustning som blir alltmer vanlig bo
nen
skall
få statsbidrair k
verksamheten innebär at
många barn, minst, skall.
das plats på dagbarnherO
hos dagmamma. Det bety
många barn blir utan koia
nal tillsyn, och någon av för-
äldrarna får
från förvärvslivet.
Kvoten för statsbidrag tit
den här verksamheten kur'e
nog vara bättre utformad, sie
stanna hemma
Bengt Thelin, chef för rat
ran
ciala serviceavdelningen.

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed