The National Antiquary at the stand with the magnificent silver dish by Henning Petri, and the candlesticks by Lucas Hagen - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02321942

Price:
Sale price$24.90

Description

Silver finds at Lilla Nygatan, Stockholm's old town Gamla Stan in the October of 1937

Dimensions: 16 x 19 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02321942

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

elda ee me Esa I | i sen Er É 3. | Riksantikvarien vid montern med det praktfulla silverfatet av Henning Petri, och ljusstakårna av Lucas bd. Flagen, "Sthlm. Dunklet kring den väldiga Lohe- c:a 18 000 silvermynten och doku- "; Ska silverskatten är visserligen "än- mentens rester, är helt enkelt ' RR : z . | nu inte helt skingrat, många. gå- strålande. Den «konsthistoriska . OR 3 i TA | tor vänta fortfarande på sin lös- synpunkten på silverskattens mera -. - . ND | ning, men från och med i dag har anmärkningsvärda nummer har 2 5 | a JG : allmänheten i alla fall tillfreds- Svenska Dagbladet inhämtat i en 3 . : vr SC | ställelsen att bakom montrernas | intervju med antikvarien, friherre :”-:.. ' glas i Historiska museet för för- | C.R.af Ugglas, samtidigt som tid- ce i | sta gången få beskåda. de många -ningen vid. samtal med direktör Olof : | dyrgriparnay som plockades upp Andersson i Svensk filmindustri | ur. jorden" under huset Lilla Nyga-.' erfarit, att det sällsynt dramati- | tan 5 fredagen den 15 dennes, ska stoff, som familjen Lohes :; Den snabbhet med vilken forskar- " T- släktkrönika gömmer, f£. 'n. under- & | na bedrivit sitt arbete kring fyn- sökes av. en expert i akt och me- > "| det och den exakthet, som kommer | ning att eventnellt utnyttja det för "+= . | till synes i de olika numrens be- |, svensk film, Lista på silverpjäser- stämning är beundransvärd, och : na återfinnes i slutet av nedanstå- det intryck man nu får av skat- tens trettiotal silverpjäser av sven- (oo; sko och utländska mästare, de ende artikel. i a.

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed