"The submarine trapped out there" With the sharp-laden automatic carbine, the soldier scouts out over the narrow strait. - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02547131

Price:
Sale price$29.90

Description

The navy's tugboat in the background should stop any miniubats attempting to get out. All passages to open sea from the inner archipelago are monitored.

Dimensions: 28.1 x 20.8 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02547131

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

8t) cfwerse RfAL-Ctanstras tn ing ar "Ubåten instängd där ute" Med den skarpladdade automatkarbinen spanar soldaten ut över det smala sundet. Marinens bogserbåt ibakgrunden skall stoppa en eventuell miniubats försök att ta sig ut. Samtliga passa- ger mot öppet hav från innerskärgárden övervakas. Foto: GUNNAR LUNDMARK Ubatsspaningen fortsät- ter Stockholms inner- skärgård. I ett smalt sund, en av tänkbara vägar ut till öppet hav, ligger en av marinens bogserbåtar och blockerar vägen. 1987 -12-8 ombsde Tel.13 5240 1 SVENSKA DAGBLADET Copyright sfor Denna ar no - En främmande ubåt har varit där inne, och den är kvar, säger en av de soldater som nu i en veckas tid bevakat området. Mycket tyder också på att främ- mande makt kartlagt det svenska försvarets âtgärder. Intresset för fritidsfiske har ökat markant i sun- det där bogserbåten ligger, trots att det varit flera grader kallt. Flera av de personer vars identitet kontrol- lerats har varit avöststatsursprung. Det är dock inte olagligt att röra sig i närheten av de svenska pos- teringarna. Inget område är avlyst. g mecfor Arinta he l Eilako nges. Fressictos Se INRIKES, sidan

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed