TV Programs: September 1989 - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02893092

Price:
Sale price$24.90

Description

"It's the Kukku Club De Mots" by Paul Eerik Rummo.

Dimensions: 12.1 x 17.7 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02893092

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

N-programi sept SVERIGES TELEVISION -89 Villkor 105 10 STOCKHOLM 1. Beställning av abonnemang undertecknas av be- hörig person. Bindande avtal är därmed slutet. 2. På grund av skiftande rättighetsförhållanden får abonnemangsbilderna användas: SR-märkta – fritt för illustration i den abonnerande tidskriften, dock ej i reklamsammanhang. Vid varje publicering efter den första utgår särskild ersätt- ning. Redovisning härför sker genom bildrapport till SVT i anslutning till publiceringen. Ovriga - endast i samband med information om aktuella radio- och TV-program, och bara vid ett tillfälle. Overlåtelse till annan får ej ske. 3. Bildema stämplas normait med dessa villkor angivna. Även om stämpeln saknas gäller dock villkoren. 4. Fotorättshavarens namn ska anges vid publice ringen. 5. Bryter abonnenten mot villkoren under 24 har SR-Bildservice rätt att kräva skadestånd. Publice- ring i strid mot dessa kan vidare utgöra straffbart fotorättsintrång. 6. Abonnenten förbinder sig att hålla SR-Bildservice fri från alla anspråk från tredje man på grund av av- steg från ovan angivna villkor. DET ÄR PẢ KUKKU-KILUBBEN PROGRAM: DE MÖTS. TV2 Måndag 18/9-89 DATUM: PAUL EERIK RUMMO MOTIV: Iars90915 S 655 ARKIVNR: FOTO:

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed