world's largest nuclear power plant - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02468768

Price:
Sale price$24.90

Description

The cloud cover lies heavily over Visaginas, the city that was planned for staff at the world's largest nuclear power plant.

Dimensions: 17 x 25.1 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02468768

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

PICA PRESSFOTO Kod 71612 Foto Johan Selander Vid redovisning var god ange kod. Vid publicering skall fotografens namn alltid anges. BLF:s leveransvillkor tillämpas och fotografilagen $2 och $3 gäller vid nyttjande av bilden. Då denna bild används i kommersiellt syfte ansvarar ej fotograf/bildbyrå för att på denna bild förekommande personer gett tillstånd till kommersiellt nyttjande Pica Pressfoto AB, 105 17 Stockholm, Sweden Telefon. Arkiv (+46) 08-13 52 40, Nyhetsdesk :(+46) 08-13 55 55 IGNALINA, LITAUEN (SvD) Molntäcket ligger tungt över Visaginas, staden som planerades för personalen vid världens största kärnkraftverk. Gatorna är breda, raka och vinkelräta. Plantering- arna fyrkantiga. 100000 människor skul- le leva här, var det tänkt. Men verklighe ten blev en annan Denna grå novembermorgon rör sig småklungor avmänniskor till fots i de spre tiga alléerna och enstaka ryskbyggda bi lar hostar fram på de gropiga paradgator- 96.11.21 Litauen. Kärnkraftverket lgnalina na Stolt vision har mist sin glans Denstolta sovjetiska visionen har för länge sedanmist sin glans. Ignalina skulle få vârl- dens fyrastörsta reaktorer och senare kan ske ytterligare två. Hela västra Sovjet- unionen skulle få sin kraft härifrån. Men katastrofen i Tjernobyl 1986 och Sovjet- unionens sammanbrott 1991 kullkastade planerna Idag finns två reaktorer i Ignalina. Byg- get av den tredje reaktorn stoppades och den håller nu på att rivas. Några fler re- aktorer lär det inte bli. På den tlltänkta fjärde reaktorns plats byggs i stället utomhu- sparkering för contain- rar med utbränt kärn- bränsle Verkets egna lag- ringsbassänger är redan fulla av kärnkraftsav- fall. Det är avfall som hade kunnat tvinga fram en stängning av Ig- nalina, eftersom Sovjet Victor Shevaldin

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed