The Swedish Airforce until 1975.

The Swedish Airforce until 1975.
Show:
Sort By:

En flygsoldats loge.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Kronprinsen iakttar flygets eskaderövningar.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Flygtorn.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$14.90

Flygvapnets luftstridsmärke.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Den stora försvarsövningen över Stockholm.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Acro-Hunters fyra flygare.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Flygsoldater tränas i fältskjutning.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$14.90

Två spaningsflygare.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Flyguppvisning i Laholmsbukten.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Nato intresserade av svensktillverkade vapen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Furirer tränar felsökning med en transportabel markradiostation.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Konungen överlämnar fanor till flgflottiljen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

"Ambassadors with wings", tretton stolta flygpojkar på väg ut i världen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Kvinnlig flygare på sextiotalet.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Tavla i F 1:s officersmäss.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Gymnasister gör sin praktik vid flottiljen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Herculesplan med i insats i Biafra

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Övningar i Östersjön, här fyra officerare på en tullkryssare.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$14.90

Fältlygare från F4 på 66:e breddgraden, norr om Boden.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Sista kullen officerare uppställda vid avlämningen till general Nordenskiöld.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$14.90

Flygning med en 36-årig Fokker till holländska militärflygets 50-årsjubileum.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Luftbevakerskor på Flygets kväll på skansen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Acro Deltas uppvisningsgruppen från F 18.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Tredje flygeskaderns uppvisningsgrupp.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Flygkadettskolans öppning i Uppsala.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Försökscentralen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Film under inspelning om svenska jaktflyget.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Pilotträning med fallskärm till havs.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Flygarfilm, filminspelning i Barkarby.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Teknikerna på centrala flygverkstaden.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Första officerskullen på Ljungbyhed.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Spaningsuppdrag bland molnen med handkamera i en B 3:a.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Gymnasister praktiserar på flygflottiljen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Vapentekniker i arbete.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Fällskärmshopp från motorbåt.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Brandövning.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Flygvapnets uppvisning.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Officersexamen med kursettan och flygchefen.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90

Pilot i utrustning.

Swedish air force until 1975 Air plane, aircraft sweden, defense, military, plane, training, war, so..

$17.90