Finland Aid - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02336122

Price:
Sale price$24.90

Description

Finland Aid: Finnish children celebrate Swedish Christmas in Central Finland. Foreign support in the Winter War consisted of materiel, men and moral support to the Finnish struggle during the Winter War.

Dimensions: 15.2 x 22 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02336122

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

el. Namnanrop: Centrala Finlandshjatßel Den här bilden talar sitt tydliga språk om att glädjen trots allt stod högt i tak, då Centrala Finlandshjäl- pen ordnade en äkta svensk julafton för det 30-tal finska barn, som tvungna att stanna kvar i förl gen vid Katarina Bangata i S på grund av att deras pass ordnas i så god tid, att ba rn fira svens k jul i Cen trala Finlandshäl Fins ka pens hägn julen i de svenska famiu ligt väntade dem. ten, där pastor H. Dahl 1 hjärtat anförande, delto Finlandshjälpens ledande I de Aeaih Maja Sandler och överdi ler, kommendörkapten Pee Killander m. fl. Man & gotter och lekte de trau lekarna, och för julkla de åtskilliga stockholms skänkt både leksaker och de små finska gästerna. bar det sedan av för de svenska värdfamiljerna i c' landet efter ekipering hos nen, Vasagatan 11, där hela öppen peditionen En jämn ström 11-3 e. m. 1 form av kläder och matvaroi, paket till soldaterna, har flutic der juldagarna jämte penningg till huvudexpeditionen i Herku tan 26. FOT O 7EYERHOFFER Svenska Debladets Bild-Arkiv

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed