The Swedish Telecommunications Interruption Service - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02328267

Price:
Sale price$29.90

Description

Links, OB vans, transmitters

Dimensions: 23.3 x 16 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02328267

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

Svencka Dagbiadgts Bild-Arkiv Inf. 3 APR 1969 Foto: John Kjellstrom Om Er grannetyeker illa om att Ni ser på TV eller hör på radio kan han se till att skaffa sig en störande apparat ex. en särskild sorts termostat till värmeelementet eller en viss sorts regleringsanordning för lampor. Det finns sådana som mycket. kraftigt stör TV och radio på rätt långt håll Ni kan ringa Televerkets av- störningstjänst för att komma tillrätta med störningarna mannen från Televerket finner snart den skyldiga. apparaten och försöker tala väl med in- nehavaren. Men är grannen grinig kan han inte tvingas att avstöra apparaten. Han kan, teoretiskt, fortsätta att störa Er radio- och TV-mottagning, utan att någon kan göra något åt saken aaDET t. 31 MRS1969 CopyAght En tyristor för steglös reglering av ljuset i en lampa är inte stor. Men de störningsskydd som behövs är större. De två störskydden på bil- den (nederst) är t. v. en spole, t. h. en kondensator. Båda ger ett gott skydd.

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed