Theater: Stockholms Theaters - Vintage Photograph

SKU: SCAN-TT-02741182

Price:
Sale price$24.90

Description

The theater group razed has done a deep dive into the many literary deposits of the Faust myth precise and completed the time of the forms past.

Dimensions: 21.8 x 28.7 cm

IMS SKU: SCAN-TT-02741182

IMPORTANT! WHEN BUYING PHOTOS FROM US:
All the original vintage images are sold without watermarks.
All our press photos are LIMITED ARCHIVE ORIGINALS - they are not reprints or digital prints produced by us. We sell them in the same conditions they were given to us by the archives.
SEE the BACKSIDE OF the PHOTO - many times the image for sale will present stamps, dates and other publication details - these marks attest and increase the value of the press photos.
Since the photos are old press photograps they may have scratches, lines or other wears of time, which just underlines the authenticity and age of the photos.
What you will buy from us has a true historical value and authenticity. All these old photos have a story to tell and come from reliable sources.
In the past, the photos were often parts of series or were mass produced by the archives. Nowadays, their number is decimed - many were destroyed by time, use or natural disasters. Few were preserved and are nowadays carefully stored in our archives.


OCR computer generated text:

TEATER di Socleho lms tkatrar Den Hausion avzelmi en gode Sarhe Phuarie Chanhe teakergrumpen Sch ahra zad Leea Mariarickon retrn Jonslone Schah- Teatergruppen razad har gjort en ordent- lig djupdykning ner i Faust-mytens många lit- terära avlagringar. precisa och avslutade formernas tid förbi. - Det är rumsligt enklare, ett slags förfall i scenografin, det är smutsigare, trasigare. derr ondle Tvgeln Spelas av kvinnor Med premiär på fredag för sju skådespelare fram regissören Wilhelm ställning och bearbetning av Christopher Marlowes, Goethes och Thomas Manns uppfattning- ar av Historien om doktor Jo- hann Faustus, som det heter i Den tyska folkboken från 1587. Wilhelm Carlsson berättar vi- dare att Faust och Mefistofeles för ovanlighets skull spelas av två kvinnor: Maria Ericson och Marta Hedin. Regissören har tänkt på Mayerholds ord om att det inte existerar nágon manlig 6 Carlssons samman- 1a ed roll som inte kan spelas av en kvinna. Den tyska folkboken är också inflikad i föreställningen, villket betyder att Faust-perspektivet belyses under fem århundraden och inte bara den tyska kultursy- nen får sitt utan också den frans- ka. Den mindre kända Mon Faust av Paul Valéry har lånat replik och scen åt Schahrazad, och Hector Berlioz framträder i egenskap av librettoförfattare. Det finns ytterligare dubbla bottnar i tolkningen. Faust antas - också som skådespelerska i pjäsen, inte bara som rollfigur- att vara i pakt med djävulen. - Den är kanske långsökt men den kändes upphetsande och vi har varligt, vart efter, fört in den i pjäsen. En ny person Lust är också uppfunnen och spelas av Tom Fjordefalk. Men vad beträffar persontolkningarna skall man inte vara så helt säker: det hän- der att Faust spelar Margareta och Lust har Fausts repliker. Hector Berlioz musik framförs däremot inte. Musiken har Per Henrik Wallin skrivit. Skådespe- larna framför den på sina olika instrument. Schahrazad fortsätter sin tra- dition att föra in egenspelad musik i handlingen, så som de gjorde i Dr Dappertutto. Den fy- siska teatern finns där också men mindre framträdande. Repetitionerna är i gång och det känns familjärt och bekräf- tande för Schahrazads stil att höra anmärkningar sådana som: Det är något i rytmen här som stannar upp, jag står som en staty... -De textliga metaforerna är så starka liksom de poetiska kvaliteterna att vi måste reduce- ra det fysiska uttrycket för att texten skall få leva, säger Wil- helm Carlsson. Schahrazad spelar Faust där fortfarande enligt regissören högt och lågt blandas, "det har varit avsikten"-till 16 oktober. Då åker man till München med Dr Dappertutto. Sedan ger man fyra föreställningar av Faust i Budapest och sedan kanske det blir Bologna i Italien. Så här någon dag före premiä- ren är Schahrazads lokal vid Odengatan förstås fortfarande sågspånsdoftande. Det sågas och spikas och målarpytsar står lite varstans. Skådespelarna har rörelse- och ljudövningar för sig, väsande s-ljud med koordinera- de benhöjningar. Tankar på en ny uppsättning är redan i gång. Repetitionerna skall börja i januari. Vad det blir vill man inte avslöja än, men hu- vudfiguren är en känd teaterge- stalt. Ett samarbete med den lil- la franska dansgruppen Esquis- se är också planerat. Dekoren av målaren Anders Widoff ger en idé om att Schah- razad denna gång också sceno- grafiskt följer ett annat än sitt sedvanliga mönster. Nu är de Ulla-Britt Edberg

Payment & Security

JCB Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa Visa Electron

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed